ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คติธรรม
ท่านสามารถรับชมรายการ อยู่เย็นเป็นสุข ย้อนหลังได้ที่นี้
ท่านสามารถรับฟังวิทยุเพื่อการศึกษา วศม FM 99.75 ได้ที่นี้

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาเอกเข้ารับใบประกาศการอบรมภาษาอังกฤษ

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐ .๔๙...

อ่านเพิ่มเติม...
ปรัชญา ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ปณิธาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความ